ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

  098 167 6688
  map

  Mặt bằng tổng thể

  Phase 1A

  Phase 1B

  Phase 2

  Khu 1A

  Khu 1A sẽ được hoàn thiện trong Q4.2022

  Khu 1A

  + Diện tích: 121.35 ha

  + Khu 1A bao gồm 10 khu

  + Thời gian: Quý 4.2022

  Khu 1B

  Khu 1B hoàn thiện trong Q2.2023

  Khu 1B

  + Diện tích: 108.43 ha

  + Khu 1B bao gồm 11 khu

  + Thời gian: Q2.2023

  Khu 2

  Khu 2 hoàn thiện trong Q4.2024

  Khu 2

  + Diện tích: 65.95 ha

  + Khu 2 bao gồm 03 khu 

  + Thời gian: Q4.2024