CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ CHÍNH

THIẾT BỊ ĐIỆN

Khu công nghiệp Green Park Vĩnh Phúc được quy hoạch phù hợp với đa dạng các loại hình kinh doanh và ngành công nghiệp, trong đó nổi bật nhất là Cơ khí, Kỹ thuật điện tẻ thông tin, Sản xuất lắp ráp ô tô và Công nghệ cao.

CƠ KHÍ

Cơ khí có vai trò quan trọng trong việc sản xuất thiết bị, chế tạo máy và công cụ, giữ nhiệm vụ làm đòn bẩy cho mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân, tạo điều kiện để các ngành này phát triển mạnh mẽ.

SẢN XUẤT & LẮP RÁP Ô TÔ

Ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô có nhu cầu cao về địa điểm, không gian, cơ sở vật chất tiên tiến nhằm đẩy mạnh khả năng sản xuất. Green Park Vĩnh Phúc đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của những khách hàng khó tính nhất.

DỆT MAY

Ngành dệt may đã và đang giữ một chỗ đứng vững chắc tại thị trường Việt Nam, góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn thông qua tăng trưởng sản xuất bông, đay, tơ tằm, là phương tiện để chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp.

CÔNG NGHỆ CAO

Công nghệ cao có vai trò quan trọng trong ứng dụng phát triển các ngành kinh tế trọng tâm, là một trong những lĩnh vực được kỳ vọng phát triển trong thời đại mới.

TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Trung tâm dữ liệu giữ vai trò quan trọng trong quá trình quản lý vận hành của khu công nghiệp, được xây dựng nhằm thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu phục vụ mục đích trao đổi thông tin.